O początkach photoshopa. Odcięte głowy i unoszące się duchy

dawna fotografia, blog historiaPierwsza trwała fotografia (a dokładniej mówiąc dagerotyp) wyprodukowana została w 1826 roku przez francuskiego wynalazcę Józefa Niépce’a. Przedstawiała widok z okna w Le Gras i daleka była od doskonałości. Gdyby nie odpis pod nią, raczej trudno byłoby dziś odgadnąć, co przedstawia. Następujący w kolejnych latach rozwój fotografii opierał się na coraz to nowych eksperymentach ze związkami chemicznymi. Początkowo robienie zdjęć było dość ekskluzywnym wynalazkiem, dostępnym jedynie warstwom zamożnym. Te pierwsze, wykonywane na zamówienie klientów, zwane były dagerotypami i charakteryzowały się tym, że były na metalowych płytkach (w dodatku nie można było robić z nich odbitek).

Gdy tajniki robienia zdjęć stały się dostępne nie tylko wynalazcom, ale także fotografom, coraz częściej rodziły się pokusy, by eksperymentować nie tylko ze związkami chemicznymi, ale także z obrazem. Szczególną popularnością cieszyły się portrety z odciętymi głowami. Ilość zachowanych z nimi fotografii każe domniemywać, że tego typu zdjęcia były robione nie tylko w celach eksperymentalnych, ale także na zamówienie.

***

DAWNE FOTOGRAFIE, BLOG HISTORIADAWNE FOTOGRAFIE, BLOG HISTORIADAWNE FOTOGRAFIE, BLOG HISTORIADAWNE FOTOGRAFIE, BLOG HISTORIADAWNE FOTOGRAFIE, BLOG HISTORIADAWNE FOTOGRAFIE, BLOG HISTORIA

DAWNE FOTOGRAFIE, BLOG HISTORIA

***

Kolejną dużą rodzinę stanowią zdjęcia, przedstawiające zjawiska nadprzyrodzone (lewitujące postaci, unoszące się przedmioty, duchy…). Nie można wykluczyć, że w części przypadków powstawały one na zamówienie organizatorów seansów spirytystycznych, starających się przekonywać publikę do swoich nadprzyrodzonych zdolności.

DAWNE FOTOGRAFIE, BLOG HISTORIADAWNE FOTOGRAFIE, BLOG HISTORIADAWNE FOTOGRAFIE, BLOG HISTORIADAWNE FOTOGRAFIE, BLOG HISTORIADAWNE FOTOGRAFIE, BLOG HISTORIADAWNE FOTOGRAFIE, BLOG HISTORIA