Home    Podaruj dokument    Współpraca    O mnie

Zobacz wnętrze dawnego pokoju XIX w.

W XIX wieku wystrój pokoju miał być przede wszystkim bogaty, puste ściany świadczyły o niskiej zamożności. Doskonale widać to na poniższej fotografii. W przeciętnych domach klasy średniej jakość zastępowano ilością. Na ścianach wieszano dywany, lustra, obrazeczki, obrazy (najczęściej papierowe reprodukcje, zdecydowanie rzadziej dzieła malowane). Resztę zastawiano kwiatami. Do tego rozkładano wszędzie mnóstwo do niczego niepotrzebnych gracików: stolików na jednej nóżce, amfor, waz, ozdobnych talerzy, wazoników, filiżanek…

Agnieszka Lisak