Ustawa przeciw opilstwu

Ach ten poczciwy Franciszek Józef, wszystko go interesowało, wszystko chciał mieć na oku. Dnia 19.07.1877 roku wydana została ustawa dotycząca „położenia tamy opilstwu”, którą pozwalam sobie zamieścić poniżej. W w/w ustawie moje serce podbiły paragrafy 2, 3 i 5, mówiące o tym, że należności ze sprzedaży alkoholu „nie mogą być zaskarżone”. Co to oznacza? Ano to, że nie mogą być dochodzone przed sądem. Jednym słowem, jeżeli nieodpowiedzialny sprzedawca sprzedaje ubogim na kredyt, to niech potem sam się martwi, jak ściągnąć pieniądze, państwo i żaden porządny sąd mu w tym nie pomoże! W dodatku jak wynika z paragrafu 3 i 5, wszelkie sposoby zabezpieczenia alkoholowych długów takie jak: zastawa, poręczenie i weksel są nieważne. I bardzo dobrze!

Kliknij dwukrotnie, aby powiększyć.

***