Edukacja w Krakowie w latach 1780 – 1841

Poniżej pozwalam sobie przedstawić bardzo ciekawą relację księgarza, historyka, zbieracza pamiątek związanych z Krakowem Ambrożego Grabowskiego na temat edukacji w Krakowie w latach 1780 – 1841.

Relacja pochodzi ze Wspomnień Ambrożego Grabowskiego T.I., s. 307 – 309 (Kraków 1909 r.).

***

Poniżej obraz Marcina Zaleskiego przedstawiający nieistniejące już dziś kramy na Rynku w Krakowie w I połowie XIX wieku (skupione wokół Sukiennic).

Poniżej Brama Floriańska obraz tego samego autora.