O obowiązku zachowania szacunku wobec miłościwie panującego cesarza

Poniżej fragment plakatu z Krakowa opublikowany w związku z przejazdem przez miasto miłościwie panującego cesarza Franciszka Józefa.