Home    Podaruj dokument    Współpraca    O mnie

Czy mężczyzna może związać się z kobietą z przeszłością? Poznaj rady eksperta.

„Otóż od kobiety, względem której żywimy poważne, stałe zamiary, powinniśmy przede wszystkim żądać bezwzględnie czystej przeszłości. Tak zwane błędy młodości czy błędy miłości w przeszłości jej, aczkolwiek może nawet wspaniałomyślnie przez narzeczonego wybaczone i zapomniane – mszczą się prędzej czy później. Stanowią one zawsze niewidzialny mur, dzielący małżonków od siebie. A jeżeli nawet urazy „za przeszłość” mąż nie żywi, musi się w sercu jego obudzić, o ile sam jest honorowym i uczciwym człowiekiem, pewne uczucie lekceważenia, przeradzające się nierzadko w pogardę dla swej towarzyszki, która w skalanej szacie, „w umiętej sukni godowej” przystępuje do tego ogniska, którego, o ironio!, czystości ma strzec i być jego westalką!”

Fragmenty pochodzą z książki pt. „Przewodnik zakochanych czyli ja zdobyć szczęście w miłości i powodzenie u kobiet”, reprint wydany nakładem Wydawnictwa Iskry, Warszawa 2007

Agnieszka Lisak