Home    Podaruj dokument    Współpraca    O mnie

Zawody, które odeszły do lamusa.

Latarnik.

W XIX wieku ulice oświetlano latarniami gazowymi, naftowymi, olejowymi. Poniżej zdjęcie z 1930 roku, aczkolwiek w pełni odpowiadające realiom dziewiętnastowiecznym.

Chłopcy ustawiający kręgle.

„Pan budzik”, czyli budzenie na zamówienie.

Łowca szczurów.

Zawód ten wprawdzie nadal istnieje, powoli jednak traci na swej doniosłości.

Agnieszka Lisak