Home    Podaruj dokument    Współpraca    O mnie

Czy mężczyzna może związać się z aktorką? Poznaj rady eksperta.

„Szanujący się człowiek „nie powinien nigdy lokować uczuć swoich u kobiet, których (…) zawód nie daje rękojmi, że będą dobremi żonami i matkami. Mam tu na myśli przede wszystkiem artystki i aktorki. (…) Największa artystka, najuczciwsza przy tem kobieta żyje zanadto życiem nerwów i wrażeń (…), w nieuchronnej walce z zawiścią, złemi językami, w ustawicznej myśli podobania się tłumom i chęci zyskania oklasku i pochwał drukowanych… Pomijając już fakt, że zmęczone jej nerwy i mózg wysilony – dziedzicznie potomstwu udzielić się muszą.

Nie mówimy już o szansonistkach, tak zwanych artystkach baletu, cyrku itp. Są to istoty stojące już niżej wszelkiego poziomu…”

Fragmenty pochodzą z książki pt. „Przewodnik zakochanych czyli ja zdobyć szczęście w miłości i powodzenie u kobiet”, reprint wydany nakładem Wydawnictwa Iskry, Warszawa 2007

Agnieszka Lisak