Home    Podaruj dokument    Współpraca    O mnie

O karach za pornografię i inne przestępstwa obyczajowe w XIX wieku.

Czytałam ostatnio wydany w Rosji Kodeks kar głównych i poprawczych, który od 1847 roku obowiązywał także na terenie Królestwa Polskiego. Poniżej pozwalam sobie zaprezentować przepisy dotyczące przestępstw obyczajowych. Na marginesie dodam, że prawo surowe było bardziej w teorii niż w praktyce, w konsekwencji rozpusty nie brakowało w XIX wieku.

***

Agnieszka Lisak