Home    Podaruj dokument    Współpraca    O mnie

O karach za włóczęgostwo i tułactwo.

Czytałam ostatnio wydany w Rosji Kodeks kar głównych i poprawczych, który od 1847 roku obowiązywał także na terenie Królestwa Polskiego. Istna kopalnia humoru. Poniżej pozwalam sobie przytoczyć przepisy poświęcone tułactwu i włóczęgostwu.

Agnieszka Lisak