Home    Podaruj dokument    Współpraca    O mnie

O karach za udawanie cudów.

Czytałam ostatnio wydany w Rosji Kodeks kar głównych i poprawczych, który od 1847 roku obowiązywał także na terenie Królestwa Polskiego. W XIX wieku pełno było chodzących po wsiach i miasteczkach cudotwórców, którzy wykorzystując łatwowierność prostego ludu sprzedawali pokruszone kości smoka (dobre na wszystko), czy też eliksiry na długowieczność. Nie dziwmy się więc, że w kodeksie przewidziano przepisy o treści jak poniżej.

***

Poniżej butelka po eliksirze na długie życie.

Agnieszka Lisak