proza

Agnieszka Lisak

Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, prawnik z wykształcenia. Dotychczas swoje wiersze drukowała w takich pismach jak:
„Dekada Literacka” , „Kultura” (czterokrotnie), „Regiony”, „Dziennik Polski”, „Przekrój”, „Literatura”, „Więź”, „Gazeta Krakowska”, „Echo Krakowa”, „WUJ”, „Wiadomości Kulturalne”, „Pogranicza”, „Strony”, „Suplement”, „Fraza”, „Akant”, „Polen und Wir” (w przekładzie na język niemiecki),
a także w zbiorze:
- „Sfera. Zbiór młodej poezji krakowskiej” ( Kraków 1998),
- „Każdy rodzi się poetą” ( Kraków 1999 ),
- „Stypendyści Miasta Krakowa. Antologia poezji i prozy 1994 - 2002” ( Kraków 2002 ),
- „Dlaczego zając, wiersze poetów krakowskich o dzieciach i dla dzieci” (Kraków, 2007),
- „Poeci patrzą…” A. Grodecka (Warszawa 2008).

W 1999 roku dzięki pomocy Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Krakowie oraz Urzędu Wojewódzkiego ukazał się jej debiutancki tomik wierszy „Uliczka do nieba” ( Baran i Suszczyński ).

W czerwcu 1999 roku została uhonorowana Stypendium Twórczym Miasta Krakowa.

Jest laureatką 10 ogólnopolskich konkursów literackich:
- Radia Alfa ( Kraków V 1995, XII 1995, 1996 )
- „Cztery pory roku – Wiosna” ( Szczecinek 1996, 2001 )
- „O złoty kałamarz i złamane pióro” ( Kraków 1997 )
- „Dać świadectwo” ( Kraków 1998, 2001 )
- Im. Jana Krzewiaka ( Karczew 1999 ).

Jest autorką artykułów historycznych poświęconych dawnej obyczajowości publikowanych w: Gazecie Wyborczej, Wiedzy i Życiu, Dzienniku Polskim, Spotkaniach z Zabytkami (3/2006), Przekroju (nr 53, 31.12.2012), Gazecie Górskiej (nr 1, 2013), Rzeczpospolitej (20.11.2013, 11.12.2013, 08.01.2014, 15.01.2014, 05.02.2014, 11.06.2014), Rejencie, Justitii. Obecnie prowadzi stałą rubrykę historyczną w dwumiesięczniku Radca Prawny.

Pozycje książkowe:

- Miłość staropolska (2007, Bellona),

- Miłość kobieta i małżeństwo w XIX wieku (2009, Bellona),

- Życie towarzyskie w XIX wieku (2013, Bellona),

- Sielankowanie pod Tatrami. Życie codzienne i niecodzienne Zakopanego w XIX wieku (2019, Wydawnictwo Czarne). W 2020 r. książka ta była nominowana do Literackiej Nagrody Zakopanego.

W maju 2020 roku otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu pn. Kultura w Sieci.

Agnieszka Lisak

email
Agnieszka Lisak Copyright © 2008-2013 All rights reserved