proza

Agnieszka Lisak

Członek Zarządu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, prawnik z wykształcenia. Dotychczas swoje wiersze drukowała w takich pismach jak:
„Dekada Literacka” , „Kultura” (czterokrotnie), „Regiony” , „Dziennik Polski”, „Przekrój”, „Literatura”, „Więź”, „Gazeta Krakowska”, „Echo Krakowa”, „WUJ”, „Wiadomości Kulturalne”, „Pogranicza”, „Strony”, „Suplement”, „Fraza”, „Akant”, „Polen und Wir” – w przekładzie na język niemiecki,
w zbiorze:
- „Sfera. Zbiór młodej poezji krakowskiej” ( Kraków 1998),
- „Każdy rodzi się poetą” ( Kraków 1999 ),
- „Stypendyści Miasta Krakowa. Antologia poezji i prozy 1994 - 2002” ( Kraków 2002 ),
- „Dlaczego zając, wiersze poetów krakowskich o dzieciach i dla dzieci”, (Kraków, 2007),
- „Poeci patrzą…” A. Grodecka (Warszawa 2008).
W 1999 roku dzięki pomocy Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Krakowie oraz Urzędu Wojewódzkiego ukazał się jej debiutancki tomik wierszy „Uliczka do nieba” ( Baran i Suszczyński ).
W czerwcu 1999 roku została uhonorowana Stypendium Twórczym Miasta Krakowa.
W latach 1996 - 2002 występowała ze swoją poezją w Piwnicy pod Baranami.
Jest laureatką 10 ogólnopolskich konkursów literackich:
- Radia Alfa ( Kraków V 1995, XII 1995, 1996 )
- „Cztery pory roku – Wiosna” ( Szczecinek 1996, 2001 )
- „O złoty kałamarz i złamane pióro” ( Kraków 1997 )
- „Dać świadectwo” ( Kraków 1998, 2001 )
- Im. Jana Krzewiaka ( Karczew 1999 ).
Jest autorką artykułów historycznych poświęconych dawnej obyczajowości publikowanych w: Gazecie Wyborczej, Wiedzy i Życiu, Dzienniku Polskim, Spotkaniach z Zabytkami (3/2006), Przekroju (nr 53, 31.12.2012 r.), Gazecie Górskiej (nr 1, zima 2013), Rzeczpospolitej (20.11.2013 r., 11.12.2013 r., 08.01.2014 r., 15.01.2014 r., 05.02.2014 r., 11.06.2014 r.).

W 2007 roku ukazała się jej książka pt. Miłość staropolska. W 2009 roku ukazała się jej druga część pt. Miłość kobieta i małżeństwo w XIX wieku. W 2013 roku ukazała się jej trzecia książka pt. Życie towarzyskie w XIX wieku.

Jej aforyzmy publikowano w: „Aforyzmy polskie, antologia” (Kęty 2001), „Wielka księga myśli polskiej” (Warszawa 2005), „Złotem myśli ludzi wielkiego umysłu, talentu i serca” (Warszawa 2004), Mądre Polki (Warszawa 2011).

Agnieszka Lisak

email
Agnieszka Lisak Copyright © 2008-2013 All rights reserved